Logo PNG.png

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna ZEROBAN.

2. Kontakt pod adresem e-mail: nonwaste@zeroban.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji oraz przesyłania Państwa informacji o działaniach Spółdzielni Socjalnej i podziękowań - na podstawie Art. 6 Ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe.

5. Pani/Pana dane osobowe pozyskano z formularza powyżej.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu.

8. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane Kontaktowe
tel. 609 921 609
mail: nonwaste@zeroban.pl
Pracownia ZEROBAN
ul. Lęborska 3
80-387 Gdańsk
Dane do faktury
Spółdzielnia Socjalna ZEROBAN
ul. Jaśkowa Dolina 7
80-252 Gdańsk
NIP: 9571123700
REGON: 385959626
Koszyk0